Rabu, 19 Januari 2011

sukut sukuten

kisah sepasang suami istri yang saling cinta dan saling sayang tapi kurang musyawarah/arih arih.
sang suami kerj tukang mungut getah kemennyan/ per kemenjen
sang istri ngurus rumah dll.

si suami lot jam tangan na tapi oda ne mertali serrap.
si istri gedang buk na tapi oda lot bando ket eket buk na.

pas mo hari onan meronan mo kalak en dua na tapi oda rebakkn jolo mo si suami en meronan merdea kmenjen na asa lot lako mahan belanja kalak i.
si istri pe meronan ma tapi lako ki gtapken buk na janah buk nen idea na mo buk na ndai itokorkrn mo tali jam, lako mahan tali jam suami na sangkin kllengna ate na mendahi suami na ndai, asa tambah maholi daholi ken bagi atena..
si suami ndai pe enggo kksa i deaken kmenjen na ndai belanja mo iya menokor beras ket ikan janh pas pas ngo kepng na jadi ona ne lot tading. ibgs niat na kin ning menokor bando ket ikat rambut lako man bren kenna mendahi istri nen. owh cpeh asa lolo nan istriku katena ideaken mo jam tangan na si oda mer tali ndai itokorken mo bando ket ikat rambut lako men dahi istrina ndai.

enggo mo cibon ari mulak mo kalak en duana tapi oda ma rebakken bagas ate kalak en dua na lako ki pesennang ukur mo duana tapi oda si mer betohen.

soh mo isapo..

suami:> dek en lot ku tokor bando mu ket eket buk mi da asa tambah mbru ko imo dah ko seyang na aq bamu....enggo ku dea jam tangan ku lako menokor en

istri:> yahhhhhh le abg... enggo mo ku gtapken buk ku ku tokorken mi tali jam asa mertali jam daholi ku bagi ate ku en kune mi..?

suami: yah kasa oda i bgah ken ko..?
istri: yah ko pe oda ma i bahaken ko.?

jadi mer siroi kalak en krna enggo mago sia kepeng oda mer guna imo akibat na oda lot musyawarah/mupakat kalak en si dua.

mendahiken dengan dengan krina musyawarah/ mupakat i penting kalon ngo kppe..asa olang peol/sia sia bage crita ni dates..
njuah njuah.


EMPAMA/PANTUN PAKPAK

ibuat kalakati asa lot menaka pinag
asa lot dengan napuren
ni ruap le kata sentabi mendahi
karina dengan ta pulung

dulang mo daling kasumpat
si tagke mahan pengenahen
mla mer sirang ulang mo merubat
mennde sppe mer sitenahen

kitik ngo si buah mburle
buah kempaba ngo i oreken
cituk ngo dalan asa mbue
narapken taba mo tangan mreken

aceh si pihir tulan
mbllang tanoh na mahan pilihen
sa maseh mo ate tuhan
i pedaoh mo krina per selisihen

cibako bulung nintuba
kapias mo bulung nintalun
krna simbak dekkt pertua
knnah ruap ngo merkata lalun

mbulak si kayu rube
ngulang soh mi tahuma
mulak pe kami lbbe
sekalen njola kita pejumpa

ndabuh si rimo mungkur
mertinggang rimo kejaren
kene si gedang ukur
kami en mahan ajaren

bigo bigo menum tasari
buah ni salak mer jari jari
bagi mo lbbe kata i pesakat kami
tah kurang mnde ulang lupa ke mengajari

dua lubang ni sige
sada mahan grit griten
tah soh mi ladang dike
ulang ma mo mbernit mberniten

isuan mo page mentr turah dukut
ni suan dukut oda turah mer dengan page
ni suan pe kini mende geut dak kelduk
makin ni bain ngkelduk
makin ndaoh krina kini mnde

kudok dalan mi juma
kppe dalan ki ranting
ku dok dalanta jumpa
kppe dalan ku tading

rirang rirang buah gumparing
ruah ruah dahan parira
gia pe kita sirang
njuah njuah mo banta krina

mbulak si kayu rube
ruah ruah dahan parira
mulak mo aq lbbe
njuah njuah mo banta karina.


maju trus rebak rebak ken mo kita ki pekade lebuh ta i asa boi ma kita nduma bage si deban i


njuah njuah oang oang
arnia lot mo sada gajah soh mbelgahna janah nina ia mo si mahantu na /jago kalon glarna GAJAH BANGGAL.
lot ma mo PLANDUK/KANCILl soh pandena ki pesagut sagut/propokator.
lot ma mo NIPE/ULAR mbelgah kalon ma gedangna 50 m janah pe mengaku ia ma mo si kuat na ,simahantuna.
lot ma CIBLLEK MANTIR ANTIR/PEMAKAN DAGING YG SANGAT RAKU DAN KUAT MAKAN

pas sada hari..

PLANDUK : pung nina menenggoi gajah en
GAJAH: kade..????
PLANDUK: mbegahna ko ni pung kate mu oda ne mo ise lot berani ki alo ko..?????
GAJAH:kate mu kin mo kunu ise deng berani mengalo aq i portibi en knnah ku reppuk ..
PLANDUK; sombongna ko ni pung kaduan lot ngo mengalo ko i tenggen dah ko..
GAJAH: kum lot deng ise berani mengalo aq dokken sambing mo asa ku sudahi ..asa i tandai le aq gajah baggal..
PLANDUK: uwe pung...

laus mo planduk en menulusi igonggen letja asal nai ngo boi ki pesagut sagut sagutken jumpa na mo sada nipe..

PLANDUK:oweeeee pung...
NIPE:kade we...??
PLANDUK:mbelgah na ma ko ni gedang mu pe sun .
NIPE: yah kate mu kunu aq ngo si raja kuson isen,, ise mengalo bangku knah ku tebbi/pagut,bisa enda pe lot ise pang/brani mengalo bangku..
PLANDUK:lot ngo pung tapi tah oda ko pang nina ia mango si raja ku son kum ise pang mangalo banggu knah mate ku bain nina pung kune berani ma ko.?????
NIPE:idike bekasna asa ta dahi asa i tandai ma lbbe aq si mate mate pe berani ngo aq..petuduh bangku we asa kudahi..
PLANDUK:bagi etamo ku petuduh bekasna.

laus mo planduk ket nipe en mendahi gajah ndai i pejumpaken mo nipa ket gajah en.jukmpa mo kalak i..


NIPE: oiiiiiiiiii gajah ku bgge ko enggo mahantu janh jago ma nina tuhu mang ngi..?
GAJAH:tuhu kade pana mengalo ko sasa ta cuba leken..?
NIPE: pejago jago kenna ko ni we..? enggo kate mu tralo ko ma aq.?
GAJAH:yah bage ko ndai ngo dokken lima nai
PLANDUK: ribut na ke ni pung duana main mo ke kidah tah ise ma si jago na..

main mo kalak i dua na i lilit nipe en mo gajah mbelgah ndai mentr mengamuk ma mo gajah i mbenceng i pe bellen blltek na mpestep mo nipe ndai roh nipe en bagi mate aq katena i tebbi mo/ ipagut gajah en dungna gajah bak nipe ndai.

planduk go cio takal na mate kalak en duana macik ma mo nhan mbau ma mer pikir mo ia owh.. lot kppekn mbisa mangan gule katena
laus ma mo ia menulusi si kuat mangan gule ndai dungna jumpa ma mo ia ket ci blek mantir antir

PLANDUK: pung ku bgge kabarna ko kuat mangan gule tih..?
CIBLLKMANTIR ANTIR:kuat mo da kum kum bage ko ketek na naing mo kate 1000 kalak we asa besur aq
PLANDUK: mentr..? bagi eta pakdenang lot sadenga gule mbue .
CIBLLKMANTIR ANTIR: eta tuhu daaaaaa..

laus mo kalak i mendahi gajah ket nipe si enggoi mate merubat ndai soh kssa lansung ipangan ci bllkmantir antir en mo daging gajah ket nipe ndai pas lako ningkrri udan roh gaya guyu nderas kalon mbiar mo planduk

PLANDUK; PUNG kuakui kuat ko mangan tapi en udan janha pulian/petir aq mbiar en kune mi
CIBLLKMANTIR ANTIR:yah roh ko pak en itruh isang ken mo ko asa ulang mbiar ken ulang taptap

laus mo palnduk en mi truh isang cibllekmanti anti en . enggo pana besur su cibllekmantir antir en enggo payh mer kessah mentr mencalit pulian/petir mpustak mo bltek ciblek mantir antir ndai dungna mate mo krina jumlah mate 4 nola mo . NIPE,GAJAH.CIBLLKMANTIR ANTIR,PLANDUK..

bagi mo sukut sukutenna/ceritana.

ta buat inti crita i dates..
berati oda gunana kita pejagojagoken/pantanmg so mbilak ulang mo ta contoh si bage crita en ..sada poda kasea..

i ceritaken pertua nami bapak muslim padang km20/desa simbruna kec sitellutali urang jehe STTUJ (sibande)

PEADAH SI TUA TUA
-ulang kita bage ki pikeke baka ndilo
-janah ulang ta tutu page apa apa
-ulang kohkohi besi buntal
-idilat le bibir asa i ruap rana
-ulang mengruap siso rana
-ulang memahan siso ulah
-ulang kipangan siso sulang
-ulang menjalo siso jambar
-sik sik lbbe asa tendds
-melangkah mi jolo dateken kabat mi podi
-ulang cicedur mi dates geut sangul mi abe
-janah getuk getuk koling ngo gluh en
-si talu lbbe asa ue mer laba
-kasah ngo kalak asa ue nduma
-ulang mo kita bage sanggar i uruk uruk
-ulang bage bulung gometen
-ulang nanjolo bibir
-ulang bage katcang lupa koling na
-enget si enggo salpun rasaken si bagendari janah ukuri si lako roh
-ulang bage takur takur mersisaongi dirina
-ulang menuan pejojorken siso roroh
-ulang mengkubak siso koling
-ulang menuan siso lppk
-ulang mengoltep gule tinuhuren
-ulang mengrungrung siso korn
-ulang peguguten siso sira
-ulang mengonjemken kerbo mi luhung

Rabu, 15 Desember 2010

kepemilikan tanah yang di tempati suku Pak Pak

kemandirian suku pakpak untuk memperoleh kepemilikan tanah beberapa macam ia menembuka tanah marga
- rading bru/ paken bru
-pengarar utang adad
-upah ulu baleng
-tanoh perjaen/pembagian warisan yg di berikan org tua(sukut kuta)
-kundulen sintua(kehormatan bagi tokoh)
- pemberian seperpadana atw perjanjian
-tanah yg di adati sifat nya milik pribadi
-penerimaan lemba

masing masing mempunyai sulang si lima dan silima sulang
penjabaran sulang silima ialah per siang isang pertulan tengah dan per ekur ekur sulang puang dan sulang bru
si lima sulang adalah lima dengan si beltek.
1) sibeltek marga
2)si beltek empung
3)si beltek bapa
4) sibeltek sada inang sada bapa
5)sebeltek inang


puang ada lima

1) puang bnna niari
2)puang bnna
3)puang pengamaki
4) puang trrm
5)puang lbbe

brru ada lima

1)bru takal puggu/ sikadang jandi
2)bru ekur puggu
3)bru mbllen
4)bru lbbe niabing
5)bru trrm

nama adad si bren ket si jalon
-bnna kesukuten
-kaing
-upah
-oles kaing siso siat
-oles takalen
-proles
penjelasan bna kesukuten ter sebut dalam adad perkawinan/ mahan utang.
kaing? perkain . upah turang ,togoh togoh,penampati,perteddoan,persinabul.
upah puhun, upah empung, upah mendedah. upah penulangken, upah telangke mangemolih.
kaing/ kaing sisosioat setara dengan kaing yang menerima sejajar tahapan keturunan si kawin yang ber saudara
oles takalen setara dengan si penerima kaing per keturunan yg ber saudara.
proles dapat si penerima dari saudara strara dengan sinina bru dan puang.


MARGA MARGA PAKPAK YANBG TERDIRI DI BERBAGAI SUAK/ TERPUK

SIMSIM: padang,brutu,solin, manik,bringin,tendang,banurea,berasa,gajah, boang manalu,bancin,sitakar,tinendung,lembeng,kabeaken,cibro, padang batang ari,sinamo.

KELASEN:tumagger,turuten,anak ampun,maharaja,kesogihen,tinambunen,meka, mungkur.

KEPPAS:angkat,ujung,bintang,saran, matanari,maha,capah,bako,kuda diri, gajah manik, pasi, penarik.

PEGAGAN: lingga. maibang,saing, manik kuta usang,kaloko,

BOANG:kombih,sambo,

kemudian marga dari suku toba yg beralih sihotang menjadi si kettang si tungkir menjadi si tongkir
dan marga2 tersebut sudah bercampur setiap suak.
----------------------------------------------------------------------------------

ibuat lbbe kalakati asa ibain menaka pinang asa lot dengan napuren
iruap lbbe kata sentabi mendahiken bapa dekket inang
bagi ma menhadi jllma sinterrm..

njuah njuah oang oang..BERSAMBUNG

asal mula suku pak pak

lot mo keturunen nintura,lot keturunen si milang ilang,lot keturunen nisi haji

1:nintura berasal dari kata manusia raksasa(NTUARA)
2: similang ilang berasal dari hindia
3:sini haji berasal dari bangsa arap memasuki wilayah pulau jawa yg di sebut dengan wali songo memasuki barus trus turun ke wilayah ualyat pakpak.

SUKU PAKPAK TERDIRI DARI 5 TERPUK DISEBUT SUAK.

1:suak simsim nterpuk simsim
2:suakkppas nterpuk kppas
3:suak pegagan nterpuk pegagan
4:suak kelasen nterpuk kelasen
5:suak boang nterpuk boang

DIANTARA 5 NTERPUK/SUAK TERSEBUT YANG DI SEBUT SUKU PAKPAK DAN PUNYA

1:tanah tersendiri
2: bhasa tersendiri
3:adad tersendri
4:tutur tersendiri
5:budaya tersendiri
6:hukum tersendiri
7;marga tersendiri
8:ritual tersendiri

lahir nya secara alami yg telah menjadi milik pakpak turun temurun yg tidak dapat di jangkau lamanya sejak jaman purba kala.

ADAD PAKPAK

adad pakpak sipat nya dua macam (1):ngkerja bagak(2
): ngkerja njahat

1: NGKERJA BAGAK: kerja /pesta perkawinan dan adad nya terbagi 7 macam
yaitu:
-merkata sipitu
-merbayo
-sohom sohom
-menoh kela
-memelat soki
-menada bunga rambu rambu
-maing pertabar(pesakat mabruna kalon

2:NGKERJA NJAHAT: yg di sebut adad tentang akhir kematian adad nya ada 3 macam yaitu:
-males bulung simbernaik
-males bulung sampula
males bulung ni buluh
dengan tingkat kemampuan dan usia yg meningggal dunia yg di namakan bahasa ada yaitu
1:tingkat membayar lemba berati yg meninggal sudah scayur ntua
2: bura bura cipako berati yg meninggal sudah berumah tangga
3:bura bura koning berati yg meninggal di bawah umur org dewasa.

MENGENAI PELAKSANAN ADAD
kata kunci dalam bahasa pakpak
-mengido sodip mendahi puang
-mengido gegoh mendahi brru
-mengido pengurupi mendahi dedahen dengan se beltek
-memerre serbeb mendahi pertua/orang tua

ADAD PERKAWINAN/MAHAN UTANG
memereken simpihir pihir berupa, mas,perak,kepeng secukupnya tapi oles nya harus lima
-oles inang brru -oles culkkai -oles penatum -oles lemlem nakan-oles peraleng.
inilah merupakan kewajipan dari pihak laki laki yg harus di berikan ke pihak perempuan/si per brru/puang.
setelah pihak perempuan menerima kewajiban dari pihak laki laki maka pihak perempuan wajip pula memberikan yaitu:
-nakan penjalon -penjukuti mersendihi - belagen 3 - kembal 12 - selampis baka 24
nama/glar, belagen peramak, belagen dabuhen/tabir,dinding ulu/tutup takal.
ramuan pelengkap nya yg mempunyai makna tersendiri di tambah dengan .nditak, dohomen pinahpah,lemang/ tinembu,galuh tasak, tebbu merleppk dengan beras simperbean.

ADAD NJHAHAT(KEPATEN)
yg wajip dihadapi puang yaitu:
puang bona,puang pengamaki,puang lebbe,
puang bial disebut sampe ke pembayaran lemba.
berikut nya di berikan oles 3 lembar nama nya oles sintaken,oles tatakenken,oles baubau, di tambah simpihir pihir/mas.kepeng manoh manoh/kenagen yg sipat nya misal nya kebun, sawah atau seluas tanah dan pokok tanaman durian petai,kelapa ,dll.
sipuang rasa berkewajipan memberi pihak brru yaitu:
memereken nakan pengambat,memereken nakan persirangen,memereken nakan ariari tendi ket ieket jari kikambal kambirang pake bengkuang/bahan untuk baka.
yg bermakna supaya mpihir mo tendi ket mambal sindanggel, dan di berikan beras pengkicik simpihir tendi nakan tsb tidak terlepas dari merangkap kambing,ayam.

MENGENAI BUDAYA PAKPAK
budaya pakpak terbagi 3 macam yaitu
-budaya marga-budaya lebbuh-budaya jabu

A)-budaya marga disebut pelaksanaan nya mendangger uruk yg harus menghadirkan perisang isang,pertulan tengah,damper ekur ekur,puang,bru,sicibal baleng.
di propmotori oleh sipantes ndiase,si gedang radumen ket si baso.
hal tersebut dinamakan pesta budaya sulang silima(marga tertentu)
B)- budaya lebbuh srupa diatas tapi sipat nya satu lbbuh yg di sebut sada kuta
C)-budaya jabu/perjabujabu serupadiatas sipat nya perorangan atau keluarga.
SECARA UMUM A.B.C. masing masing budaya seni yg sama.
odong odong,nagen atau nyanyian.tangis milangi dan mempunyai onong oningen misal nya
genderang,gung,klondang,sordam,kecapi,lobat,taratoa,sagasaga,genggong,kettuk.

MAKANAN DALAM KHASA BUDAYA PAKPAK

plleng,ginaruncor, nditak, tinembu,lemang, pianahpah ,ginustung, nakan pagit /nakan simalu malum, nakan serbeb nakan luah nakan pengambat.nakan ari ari tendi memere ndirabaren.

RITUAL M